അക്ഷയ രജിസ്ട്രേഷന്‍

(യൂസര്‍ നെയിം ആയി സെന്‍റര്‍ കോഡ് നല്‍കുക ,മുന്‍പില്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോഡ് വേണം ഉദാ-TVM01458)


(പാസ്സ്വേര്‍ഡ് മിനിമം 8 ക്യാരക്റ്റേര്‍സ് വേണം)


(ഇമെയില്‍ ഐഡി ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക)


(നിങ്ങളുടെ അക്ഷയയുടെ ലൊക്കേഷന്‍ നല്‍കുക)

ONLY AKSHAYA CENTERS CAN REGISTER